نمونه هایی از اشکالات موجود در برخی از ترجمه های قرآن کریم به زبان انگلیسی
42 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » پاییز و زمستان 1385 - شماره 20 »(8 صفحه - از 81 تا 88)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی