حذف و تقدیر در آیات قرآنی
45 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » پاییز و زمستان 1384 - شماره 18 »(15 صفحه - از 4 تا 18)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی