خوارج در گذرگاه تاریخ (5) خوارج پس از جنگ نهروان
40 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » فروردین 1369، سال 29 - شماره 12 »7 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی