خوارج در تاریخ (13) امامت از دیدگاه خوارج
37 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1369، سال 30 - شماره 8 »(5 صفحه - از 57 تا 61)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی