خوارج در تاریخ: خوارج در عمان و بلاد مغرب
30 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1369، سال 30 - شماره 4 »(7 صفحه - از 39 تا 45)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی