خوارج در تاریخ (7): تاخت و تاز خوارج در بلاد اسلامی
33 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » خرداد 1369، سال 30 - شماره 2 »6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی