خوارج در تاریخ: خوارج در نهج البلاغه (2)
22 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اردیبهشت 1370، سال 31 - شماره 1 »6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی