ترجمه قرآن کریم به زبان بوسنیایی و ارزشهای ساختاری آن
26 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » بهار و تابستان 1383 - شماره 15 »(6 صفحه - از 105 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی