مشکلات موجود بر سر راه ترجمه قرآن کریم به زبان بلغاری
23 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » پاییز و زمستان 1383 - شماره 16 »(4 صفحه - از 98 تا 101)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی