ترجمه قرآن به زبانهای آفریقایی و منابع فهم قرآن برای آفریقاییان (بخش سوم)
25 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » بهار و تابستان 1382 - شماره 13 »(15 صفحه - از 24 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی