ترجمه قرآن به زبان‏های آفریقایی و منابع فهم قرآن برای آفریقاییان(بخش دوم)
25 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » پاییز و زمستان 1381 - شماره 12 »
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی