ضرورت شناختِ وجوه و نظایر در ترجمه قرآن کریم
30 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » اسفند 1377 - شماره 4 »(13 صفحه - از 9 تا 21)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی