معنای«ان» درآیه «وان کان مکرهم لتزول منه الجبال»
32 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود