تأملی در تعبیر قرآنی «حاش لله»
29 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » اسفند 1378 - شماره 6 »(7 صفحه - از 5 تا 11)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی