رهیافتی به مفهوم واژه قرآنی «کلاله»
35 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » بهار و تابستان 1385 - شماره 19 »(14 صفحه - از 4 تا 17)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی